Ateş Savaşı Filminin Felsefi İlişkilerinin Analizi

Özge Nilay Erbalaban Gündüz

Öz


Jean Jacques Annaud’nun La Guerre Du Feu (Ateş Savaşı / 1981) filmi, insanın tabiat halinden toplum haline geçiş yapmasına sebep, en önemli keşiflerden olan ateşin tarih dışı bir zamandaki serüvenini sinematik imgelerle anlatan bir eserdir. Ateşe sahip olmanın hayata sahip olmak anlamına geldiği bir zamanda, ateş etrafında gelişen olaylar, tabiat halinin felsefi tasavvurundan da etkilenerek, sinematik olarak imgelere, imajlara dönüştürülmüştür. İnsanın antropolojik ve felsefi olarak izah edilmiş geçmiş çağlardaki yaşantısının, günümüz toplumsallığına nasıl bir haklılık da oluşturduğu vurgulanmıştır. Tabiat halinden toplum haline geçişin teorik izahatını yapmış, tabiat halini tasavvur etmiş filozofların düşüncelerinin, filmin sinefilozofik düşüncesinin ardındaki varlığına da değinmeye çalıştık. Rousseau, Hobbes, Nietzsche ve Marx gibi filozofların tabiat haline dair tezlerinden, insanın toplum hali öncesi dönemi hakkındaki felsefi açıklamalardan yararlanılmıştır. Ateş Savaşı filminin sinefilozofik anlamı aracılığıyla, insanlığın serüveninde önemli merhalelerden biri olan ateşin keşfinin kültür içerisindeki anlamı da araştırılmıştır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.