Elysium: Mesih’in Kayıp Cennet Arayışı

Kemalettin Özden

Öz


Bu makale, sinemada kullanılan Mesih/Kurtarıcı temalarının Kayıp Cennet düşüncesiyle yakın bağları bulunduğunu Elysium filmi üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Film kaosun, sömürü ve sınıfsal ayrılıkların belirgin olduğu postapokaliptik bir dünya portresi çizmektedir. Dünyada güç şartlar altında yaşam mücadelesi veren insanlara karşılık Elysium’da bir refah toplumu yaşamaktadır.  Mekanikleşen ve ağır bir bürokrasi altında ezilen insanların amacı Elysium’un tüm nimetlerinden yararlanmaktır. Gelmesi beklenen kurtarıcı da bunu gerçekleştirecek ve tüm insanlığı Elysium’a ya da başka bir söyleyişle Cennet’in Krallığı’na taşıyacaktır. Kaosun egemen olduğu durumlar kozmogoninin tekrarı için gereklidir ve kötü gidişi tersine çevirecek bir kurtarıcının gelmesi için de uygun ortamı sağlar. Kurtarıcı/Mesih ve Kayıp Cennet arketipleri kadim toplumlardan günümüze kadar uzanan yaygın inançlardır. Bu arketipler mitsel olarak var olurlar ve mitler arkaik toplumlarda insani eylemlerin önemli bir parçası olmakla kalmaz, modern toplumun görece seküler dünyasına da bir şekilde sızarlar. Elysium filminde kahramanın ortaya çıkış aşamaları, yaptığı mücadele, çektiği acılar ve insanları kurtarmak için kendisini kurban etmesi geleneksel kurtarıcı motiflerinin tekrarından ibarettir. Yapacağı görev sonunda öleceğini bilmesine karşın yine de bunu gerçekleştirmesi, aslında ölümsüzlüğe ulaştığına işaret eder. Söz konusu filmde tematik anlamın yanında, film içinde geçen Altın Çağ ve Binyılcılık anlayışlarına da değinilmiştir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.