Feminist Anlatı Yaklaşımıyla Mustang Filmi ve Dişil Dilin Kurulmasında Bir Yöntem Değerlendirilmesi; Dijital Hikaye Anlatım Atölyesi

Nüket Elpeze Ergeç

Öz


Bu çalışmada, sinemada feminist teori ve feminist anlatı yaklaşımları temelinde, kadın yönetmen aracılığıyla sinemada dişil dil kurabilmenin imkanlarına ilişkin bir çerçeve çizmek istenmiştir. Bu çerçeveye kadın seyirciyi dahil etmek ve filmle kurduğu bağlantıyı görmek için yeni ve farklı bir yöntem olarak, Dijital Hikaye Anlatım Atölyesi düzenlenmiştir. Bu amaçla çalışmada Deniz Gamze Ergüven’in yönettiği Mustang filmi seçilmiştir. Film, anlatısı, bakış açısı ve karakterleri aracılığıyla dişil dili izleyiciye nasıl sunduğu Smelik (2008)’in feminist film anlatısı ile değerlendirilmiştir. Filmin, toplumsal cinsiyet farklılığını kadın bakışı ile sunduğu ve cinsler arasındaki asimetrik iktidar ilişkisini eleştiriler getirdiği görülmüştür. Çalışmada filmin kadın seyircisi, “Benim Sahnem” Dijital Hikaye Anlatı Atölyesi çalışmasına alınmış ve atölye sürecinde altı dijital hikaye üretilmiştir. Atölyede, katılımcıların film sahneleri ile özdeşleşim kurarak hikayeler yazımları ve dişil dili oluşturma potansiyelini pratiğe dökme biçimleri gözlemlenmiştir. Hikayelerin içerik ve tematik analizlerinde kadınlığın hikayelerin merkezine yerleştirildiği görülmüştür. “Benim Sahnem” atölyesinde katılımcılar, kendi hikayelerini seslendirerek dişil dil içeren hikayeler yaratmışlardır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.