İşe Yarar Bir Şey’de Yolculuk, Hareket ve Zaman

Özge Güven Akdoğan

Öz


Bu çalışmada, İşe Yarar Bir Şey (Pelin Esmer, 2017) flmi, Deleuze’ün sinemada irdelediği hareket ve
zaman imgesi kavramlarından yararlanılarak analiz edilmektedir. Çalışmanın amacı, Pelin Esmer’in
flminin hareket imge ve zaman imge sineması sınıflamaları içerisindeki yerini irdelemektir. Yolculuk,
zaman ve hareket arasındaki ilişkiyi güncel Türk sineması örneklerinden biri çerçevesinde ele alan bu
çalışmada, flmin Deleuze’ün görme sineması olarak tanımladığı sinemasal yapının özelliklerini taşıdığı
ve aşkın ve içkin felsef gelenek arasındaki bağlantı noktalarını keşfetmemizi sağlayabilecek alanlar
sunduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca flmde kahramanın aktif bir yaşamsal evreye geçerek yardım etme
ve çözüm üretme amacıyla harekete geçmesi nedeniyle dönüşümsel bir gerçekçilik ortaya konduğu
belirtilmektedir

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.