İstatistikler

Yıl

<< 2019

Yayınlanmış sayılar: 2
Yayınlanmış öğerler: 26
Toplam başvuru sayısı: 26
Dğerlendirmeden geçmiş: 23
  Kabul (%): 23 (100%)
  Red (%): 0 (0%)
  Değerlendime süresi (Gün): 0
  Yayına kadar geçen süre (Gün): 0
Kayıtlı kullanıcılar: 1093 (yeni 815)
Kayıtlı okuyucular 1035 (yeni 815)