Kişiler ve Kurullar

Editörler

  1. Doç.Dr. Aydan Özsoy, Gazi Üniversitesi / İletişim Fakültesi/ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
  2. Arş. Gör. Ümit Terzi, Gazi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi/ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
  3. Arş. Gör. Işkın Özbulduk Kılıç, Gazi Üniveristesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
  4. Arş. Gör. Emrah Ayaşlıoğlu, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye

Bölüm Editörleri

  1. Arş. Gör. Ümit Terzi, Gazi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi/ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye
  2. Arş. Gör. Esra Güngör, Gazi Üniversitesi / İletişim Fakütesi / Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü, Türkiye
  3. Arş. Gör. Işkın Özbulduk Kılıç, Gazi Üniveristesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
  4. Arş. Gör. Mustafa Kemal SANCAR, Batman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü, Türkiye